fot-big

Fotografovanie

Fotografovanie triednych kolektívov a jednotlivcov ( podľa záujmu ) sa uskutoční 16.6. 2017. Štvrtý ročník podľa dohody s pani fotografkou.