vychylovka

Školský výlet

Dňa 14.6.2017 ideme na školský výlet.
Program: 9 :00 – Radoľa , návšteva kaštieľa, výstav
10 :00 – 10:30 – skanzen, Vychylovka
13:00 – železnička, Vychylovka
Predpokladaný návrat : 15:00
Upozornenie pre rodičov:
1. Nemáme zabezpečený obed. Treba dať deťom vhodnú stravu na celý deň.
2. ŠKD je v prevádzke až do 16:00. Deti, ktoré nemôžu ísť po výlete domov, zostanú v družine. Prosíme zapísať do slovníčka ŠKD.