skola volá

Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018

Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka  2017 – 2018 sa uskutoční v budove ZŠ  v pondelok 4.  septembra 2017 o 8:00 hod.
Príchod žiakov do školy : vo zvyčajnom čase, t.j. 7:30 – 7:45.

Dňa 4.9. nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD. Prevádzka týchto zariadení ( pre ZŠ) začína 5.9. 2017.

Materské školy sú v prevádzke od 4.9. 2016.