Vianočné posedenie pri stromčeku ZŠ – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na Vianočné posedenie pri stromčeku – vianočnú besiedku žiakov Základnej školy v Lietavskej Svinnej – Babkov. 

singing-snowmen-20318

Dňa 22.12.2017 o 10:00 v budove ZŠ s MŠ Lietavská Svinná

Srdečne Vás pozývame