Konzultácie o prospechu a správaní žiakov-1.polrok

Oznamujeme rodičom, že konzultácie o prospechu a správaní žiakov sa uskutočnia dňa 18.1.2018 ( štvrtok) od 15:30 do 17:00 v jednotlivých triedach.