OZNAM – Ponuka práce

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov príjme od 1.9.2018  na školký rok 2018/2019 :

– asistenta učiteľa na čiastočný úväzok do MŠ Babkov . Kvalifikačné predpoklady – v zmysle platnej legislatívy.

– vychovávateľku ŠKD na znížený úväzok ( 80-90 . Kvalifikačné predpoklady – v zmysle platnej legislatívy.

Žiadosť so životopisom zasielajte na adresu: ada.majsniarova@gmail.com alebo na adresu: ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105,013 11 Lietavská Lúčka. Viac informácií na telefónnom čísle: 041/5688633, 0910951380.