Plenárne a triedne rodičovské združenie – ZŠ

Srdečne Vás pozývame na plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2018 o 16:00 v budove školy.

Účasť nutná!

Z programu : voľba členov výboru RR, škola v prírode Liptovský Mikuláš – 01.10.-05.10.2018, ponuka krúžkov, školský vzdelávací program, školský poriadok,…