Výchovný koncert Doprava, doľava

V utorok 9.10.2018 sme v škole privítali pánov Jara Gaža a Radka Pažeja, ktorí nás poučili o dopravných predpisoch cez veselé pesničky a dobrú zábavu. Ako vždy, boli skvelí .koncert 2koncertkoncert3