Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. My sme si ho tento rok pripomenuli neskôr.

25. 4. v ŠKD akciou : kreslenie na asfalt na tému Deň Zeme a ochrana prírody.

Viac foto na :
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2334529556609810/2334528983276534/?type=3&theater

V škole sme si Deň Zeme pripomenuli v piatok 26.4. rôznymi aktivitami. Štvrtáci a tretiaci prezentovali svoje projekty na danú tému. Projekty boli vytvorené v papierovej podobe – plagátiky , ale aj v programe power point. Všetky boli zaujímavé. Pani učiteľka Hrtánková nás vyskúšala z našich vedomostí o prírode a na záver sme si upratali školský dvor.

Viac foto:
https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.2334535026609263/2334533853276047/?type=3&theater