Slávik Slovenska – okresné kolo

Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávika Slovenska. Aj napriek veľkej a silnej konkurencii, ktorá v tejto celoslovenskej súťaži v našom regióne je, naša skvelá malá speváčka Julianka Ďuriaková bola úspešná. Okrem diplomu za účasť získala čestné uznanie. Čo pri takej prísnej porote, ktorú vedie pani Helenka Záhradníková, je veľkou poctou. 
Blahoželáme !!!
Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Haskovej, ktorá Julianku na súťaž pripravovala.