Prosba – straty a nálezy

Hľadáme hodinky prváčika, ktorý si ich nechal na lavičke v šatni a už ich nenašiel. Hodinky nie sú obyčajné. Ak by ste ich našli, prosím prineste ich. Ďakujeme. 
Hodinky – viď foto