OZNAM – úprava stravného

Oznamujeme rodičom a stravníkov ŠJ , že od 01.09.2019 sa mení výška úhrady v školskej jedálni – poplatok za stravné.

Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 2. finančnom pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná :

desiataobedolovrantspoludotáciaúhada ZZ
MŠ strav2-5r.0,360,850,251,451,45
MŠ predškol.0,360,850,251,451,20,25
ZŠ strav.6-11r.1,151,151,20
zamestnanci1,331,331,33
cudzí strav. 1,33+
1,63=
2,96
2,96

Výška stravného bola upravená na základe všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 z 19.8.2019 – VZN