Začiatok školského roka 2019/2020

Školský rok 2019/20200 – začiatok

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že školský rok začína pre ZŠ dňa 2.9.  o 8:00 v budove ZŠ. V tento deň nebude ešte v prevádzke školská jedáleň a ŠKD. Tieto budú v prevádzke od 3.9.

Materská škola začína prevádzku 2.9. v obvyklom čase.