Pozvánka – futbal

Starosta obce v spolupráci s Komisiou pre rozvoj kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Lietavskej Svinnej – Babkove

pozýva všetky naše deti a rodičov na prvé stretnutie

pri DETSKOM FUTBALE

v nedeľu 1. decembra 2019 o 13.00 h na multifunkčnom ihrisku v Lietavskej Svinnej

Deti nech prídu v športovom oblečení a vhodnej obuvi v sprievode rodičov. Dúfame, že spoločnými nápadmi budeme tvoriť náplň ďalších futbalových stretnutí pre naše deti, a tak aj podporíme rozvoj futbalovej činnosti do budúcna v našej obci. Tešíme sa na Vás!