Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

5.12. ( štvrtok) žiaci ZŠ navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Rozdelili sa na dve skupiny : prváci a druháci boli prijatí za nových čitateľov – pasovanie, tretiaci a štvrtáci besedovali o knihe Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť. Po besede si žiaci prezreli priestory detského oddelenia knižnice. Akciu zorganizovala pani učiteľka Hrtánková – školská knihovníčka.

Prekvapenia v policiach
Krásne prostredie na čítanie
Veľký záujem o knihy