Poďakovanie

Veľká vďaka patrí maminám z výboru, ktoré venovali advetnú nedeľu práci na vianočných trhoch. Boli úžasné… Najmä ďakujeme pani Hvorečnej, Singerovej, Benkovej, Strnadovej, Veľasovej, Zavadzanovej, Šplhovej a mnohým ďalším za skvelý nápad a organizáciu.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispeli výrobkami. Krásnymi vecičkami, ktoré určite potešili nie len oko, ale aj srdce. Boli vyrobené s láskou k naším deťom.
Ďakujeme tiež pánovi starostovi a pani Soničke za spoluprácu.
Tešíme sa o rok.

Vôňa medu
Vôňa sladkých medovníčkov
Príprava v knižnici