Prevádzka MŠ počas prázdnin

Počas polročných prázdnin 3.2.2020 sú materské školy v prevádzke.
Prevádzka počas jarných prázdnin : 24. 2. – 28.2. 2020 bude podľa záujmu rodičov – počtu zapísaných detí.
Zapisovanie detí v jednotlivých MŠ bude prebiehať od 14.1. do 24. 1. 2020. Prosíme o dodržanie termínov.
Po stanovenom termíne už deti nebudeme zapisovať!
Riaditeľka školy podľa počtu zapísaných deti rozhodne, ako budú MŠ v prevádzke. ( podľa platného VZN)