Triedne ZRPŠ

Triedne schôdzky rodičov sa uskutočnia dňa 21.1. 2020 (utorok) o 16:00. Hlavná časť programu : polročná klasifikácia a hodnotenie.
Srdečne Vás pozývame.