Spevácka súťaž

Dňa 22.1.2020 sa v ŠKD uskutočnila spevácka súťaž.

Výsledky : 1. miesto : Julianka Ďuriaková

2. miesto : Emka Singerová

Sárinka Benková

3. miesto : Nelka Tomaščíková

Blahoželáme!!!