Zisťovanie záujmu o návrat detí a žiakov do MŠ a ZŠ

Podľa usmernenia ministerstva školstva zisťujeme záujem o návrat do materskej školy a základnej školy.
Od 1. júna 2020 by sme opäť otvorili bránu našej školy škôlky. Nástup žiaka do školy a škôlky je na báze dobrovoľnosti a zákonný zástupca sa rozhodne, či dieťa do školy a škôlky pošle, alebo nie.
Preto Vás oslovujeme a dávame Vám otázku, či Vaše dieťa do školy, škôlky nastúpi.Nástup do MŠ si zisťujú pani učiteľky MŠ.
Nástup do ZŠ zisťujeme cestou portálu Bezkriedy.
Poprosíme o záväznú odpoveď cestou správy na Bezkriedy, alebo mailom na : ada.majsniarova@gmail.com, alebo telefonicky na 0910 951 380.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.