Organizácia a podmienky vzdelávania materskej školy od 1.6.2020 do konca školského roku 2019/2020 – prevádzkový poriadok

Milí rodičia,

zverejňujeme dokument : Organizácia a podmienky vzdelávania materskej školy od 1.6. 2020 do konca školského roku 2019/2020.

  1. Prosíme rodičov , aby si dôkladne tento dokument prečítali. Podmienky chodu MŠ sú obmedzené . Nastavené na ochranu detí aj zamestnancov.
  2. Pri tvorbe sme vychádzali z materiálu Ministerstva školstva : https://www.minedu.sk/data/att/16391.pdf
  3. Prílohy, ktoré treba vypísať pri prvom nástupe detí Vám pani učiteľka pošle mailom, alebo budú pripravené v papierovej podobe v MŠ.

Dokument otvoríte v odkaze :

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Lietavská Svinná – Babkov od 1.6.2020 do konca šk. roku 2019 /2020