Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať nasledovne :

MŠ Lietavská Svinná – v prevádzke od 1.7. do 31.7. 2020 budú dve skupiny detí. Prevádzka od 6:30 do 16:00. Poplatky : 20,- eur + stravné ( predškoláci stravné neplatia) . Hygienické pravidlá podľa usmernení ministerstva školstva a ústavu verejného zdravotníctva.

MŠ Babkov – v prevádzke od 1.7. do 31.7. 2020 budú dve skupiny detí. Prevádzka od 6:40 do 15:40. Poplatky : 20,- eur + stravné ( predškoláci stravné neplatia) . Hygienické pravidlá podľa usmernení ministerstva školstva a ústavu verejného zdravotníctva.

Od 1.8. do 31.8. 2020 bude prevádzka obidvoch MŠ prerušená.