Upozornenie pre rodičov

Nezabudnite, prosím, že po prázdninách musia deti priniesť vypísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Nájdete ho v odkaze : písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Žiaci ZŠ, ktorí boli 27.10. v škole ho majú u seba .

Deti MŠ – tlačivá nájdete v priestoroch vašej MŠ v šatni, alebo u pani učiteľky.

Prajeme všetkým príjemné sviatky a najmä, aby sme boli všetci zdraví a po prázdninách nastúpili do školy a škôlok.