Zisťovanie záujmu o AG testy

Venujte prosím pozornosť oznamu na Bezkriedy. Zisťujeme záujem o AG testy. Záujme treba nahlásiť do večera 8.1.2022.

Ďakujem RŠ