Všetky príspevky Ada Majsniarova

Týždeň čistoty

V týždni 17.10.-21.10. prebiehal týždeň čistoty. Triedne kolektívy súťažili v udržiavaní poriadku a čistoty, Hodnotila sa : čistota šatne, triedy, uterákov a rúk. Detská porota s pani vych. Súkeníkovou každý deň prideľovala body. Zvíťazili tretiaci. 

Zdravá desiata

Pani učiteľka Sivá pripravila pre žiakov aktivitu Zdravá desiata, zameranú na pripomenutie si Svetového dňa zdravej výživy. Okrem besedovania o zdravej výžive sme tvorili  triedne projekty – plagáty . Práce detí si môžete pozrieť v priestoroch školy. Krásny a nezvyčajný plagát vytvorili druháci.

zdravá desiata1zdravá desiata2

Z rozprávky do rozprávky

A zase sme športovali. V rámci projektu Chceme zdravé a hravé deti pripravila pre nás p. vych. Paraíková aktivitu  Z rozprávky do rozprávky. Súťažilo sa v disciplínach : Nakŕm draka!, Let na metle ,  Čarostrelec, Čarovné topánky a Valibuk. Všetci súťažiaci mali veľkú snahu uspieť a získať všetky pečiatky do rozprávkového preukazu, napriek tomu tento rok nikto neuspel . Nuž, treba viac trénovať.

Školská olympiáda

V rámci projektu Chceme zdravé a hravé deti sa uskutočnila v septembri Školská OLYMPIÁDA.  Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 

Víťazi : beh na 20m  – Dominik Jamečný

preskoky cez švihadlo – Tánička Hudecová

hod na cieľ – Dominik Jamečný

skok z miesta – Riško Rybár 

Blahoželáme !!!

Školský MARATÓN

Dňa 8.9.2016 sa na školskom ihrisku uskutočnil Školský MARATÓN. Žiaci našej školy spoločne odbehli 51 968 metrov. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím výborným behom prispeli k tomuto spoločnému výkonu.

Naši najlepší bežci : 1. miesto  Maroško Becík – 5 800 m

                                             2. miesto Dominik Jamečný – 5 568 m

                                              3. miesto Saška Sajdová – 4 988m

Blahoželáme !

Škola v prírode

V dňoch 19.9. – 23.9.2016 sa 25 žiakov prvého až štvrtého ročníka zúčastní Školy v prírode OLIWA resort v Trenčianskej Teplej. Vedúcou školy v prírode je pani učiteľka Hrtánková. Náklady na školu v prírode hradí MŠVVaŠ SR. Pre deti je pripravený zaujímavý program pod vedením pani učiteliek , pani vychovávateľky a animátorov CK TWISTOVO.  Podrobnosti o zariadení si môžete pozrieť na www.twistovo.sk .

 

Slávnostné otvorenie školského roka

skola voláRiaditeľstvo školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka  2017 – 2018 sa uskutoční v budove ZŠ  v pondelok 4.  septembra 2017 o 8:00 hod.
Príchod žiakov do školy : vo zvyčajnom čase, t.j. 7:30 – 7:45.

Dňa 4.9. nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD. Prevádzka týchto zariadení ( pre ZŠ) začína 5.9. 2017.

Materské školy sú v prevádzke od 4.9. 2016.