Organizácia vyučovania

hodiny

VH Čas Prestávky
1.VH 7.45 – 8.30 8.30 – 8.40
2.VH 8.40 – 9.25 9.25 – 9.45                      /desiata/
3.VH 9.45 – 10.30 10.30 – 10.40
4.VH 10.40 – 11.25 11.25 –11.35
5.VH 11.45 – 12.20 12.20 – 12.50 /veľká prestávka na obed/
6.VH 12.50 – 13.35

        –––––––

 

 

ČAS Náplň práce
7.15 – 7.30              škola príchod žiakov do školy
7.30 – 7.45              škola príprava na vyučovanie
7.45 – 13.35            škola vyučovanie podľa rozvrhu hodín
11.40 – 17.00          ŠKD záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť
9.25 – 9.45              škola desiata
12.20 – 12.50          škola veľká prestávka
11.40 –  12.50        škola obed v školskej jedálni