II. trieda

Zadanie úloh  pre 2. Ročník

Zadávanie úloh a iné materiály nájdete na : www.bezkriedy.sk

Triedny kód : hxutk5J

heslo : pravitko98

Nájdete tam zadania na všetky predmety.

Zadanie úloh  pre 2. Ročník

Dátum : Predmet : Učivo – zadanie:
30.3.2020 SJL  Delíme slová na slabiky PZ str. 45/1,2,3,4 Učebnica str. 79/4
  MAT PZ str. 28 – celý
  Čítanie Čítanka str. 79 : Keď slnce zasvieti – čítať PZ str. 40/1
  Prvouka Spoločenstvo včiel – str. 64/1, 65/2
31.3.2020 SJL Učebnica  str. 80 – ústne úloha 5, písomne – úloha 6 a), úloha 7
  MAT PZ str. 29/1,2,3
1.4.2020 MAT PZ str. 29/4,5 Učebnica str. 54 – písomne úlohy 10,11
  Čítanie Čítanka str. 79 : Kukulienka – ľudová pieseň Odpíš do zošita prvé štyri riadky piesne a nakresli obrázok.
2.4.2020 MAT Geometria – PZ str. 3/5 a 4/1 Učebnica str.85/5
  Prvouka Spoločenstvo včiel – pokračovanie PZ 65/3 a PZ 66/4,6 + moje poznámky
  SJL PZ str. 46 úloha 5a),b) , 6a),b) a úlohy 7,8 Učebnica str. 80/9
  Čítanie Čítanka str. 80 : Čin – Čin , prečítať. Do zošita napíš 3 rozprávkových kníh, ktoré si prečítal. PZ str. 40/2,3,4
3.4.2020 SJL Blahoželanie, PZ str. 47 – celý Učebnica str. 81,82/8 – žltá tabuľka – naučiť Vypracovať lienku a úloha 5,6 – ústne
  MAT Geometria – PZ str. 4/2,3 Učebnica str. 85 ú 7,8
  Čítanie Čítanka str. 82 : Marec – do zošita 1,4 pod článkom a PZ str. 41

Dátum : Predmet : Učivo – zadanie:
6.4.2020 SJL  Opakovanie – slovo, slabika, hláska Učebnica str. 83/1,2 – písomne
  MAT PZ str. 30 – celý Učebnica str. 51/2 a),b),c)
  Čítanie Veľká noc – ľudová riekanka, čítať PZ str. 42/1,2
  Prvouka Chov živočíchov a úžitok z nich, PZ str.67 –Zápisník cestovateľa – naučiť, vypracovať úlohu 1,2
7.4.2020 SJL Pokračovanie – Opakovanie, učebnica str. 83 Úlohy 3,4,5 – písomne
  MAT PZ str. 31 – celý Učebnica str. 52/11 – písomne
8.4.2020 MAT PZ str. 32 -celý
  Čítanie Veľkonočný ježko z obilia- str. 83 čítať.Písomne úloha 2 pod článkom. PZ str.42 úloha 3 Aň,b),c)
9.4.2020 Veľkonočné prázdniny
10.4.2020