Kontakty

 Meno školy : Základná škola s materskou školou
Lietavská Svinná – Babkov
Email : zsls@azet.sk
Telefón : 041 /5688633,0910 951 380-riaditeľka
041 /5688633 – zástupkyňa pre MŠ
041/5688633 – vedúca ŠJ -po,st,pia
041/5688637 – vedúca ŠJ -ut,št
041/5688633 – ZŠ s MŠ Lietavská Svinná
041/5688637 – MŠ Babkov
Email:riaditeľka : ada.majsniarova@gmail.com
zástup. pre mš :jarmilakasakova@azet.sk
vedúca ŠJ : drahomira.staffenova@gmail.com

Adresa:
Lietavská Svinná 105
013 11 Lietavská Lúčka

kontakty