Kontakty

 Meno školy : Základná škola s materskou školou
                               Lietavská Svinná – Babkov
Email : zsls@azet.sk
Telefón : 041 /5688633,  0910 951 380-riaditeľka
                  041 /5688633 – zástupkyňa pre MŠ
                  ŠJ Lietavská Svinná , mob. : 0910 694 109, 041/5688633
                 041/5688637 – ŠJ Babkov
                 041/5688633 – ZŠ s MŠ Lietavská Svinná
                 041/5688637 – MŠ Babkov

   0910 694 109 – ŠJ Lietavská Svinná (odhlasovanie stravy)


Email:        riaditeľka : ada.majsniarova@gmail.com
                    zástup. pre mš :elena.hodasova@gmail.com
                    vedúca ŠJ : drahomira.staffenova@gmail.com

Adresa:
Lietavská Svinná 105
013 11 Lietavská Lúčka

kontakty