Vyhodnocovacia správa šk. r. 2015/2016

Vyhodnocovaciu správu za šk.r. 2015/2016 si môžete pozrieť a stiahnuť v tomto odkaze.