IV. trieda

Zadanie úloh z prírodovedy pre 4. ročník

Dátum : Učivo – zadanie: Poznámky:
30.3.2020  Str. 80 -81 : Rastliny spoločenstva lúk  
2.4. 2020 Živočíchy – spoločenstvá lúk – str. 82 – 83  
6.4. 2020 Živočíchy – spoločenstvá lúk – str. 84  
9.4. 2020 Veľkonočné prázdniny  

Zadanie úloh z vlastivedy pre 4. ročník

Dátum : Učivo – zadanie: Poznámky:
31.3.2020  Nové učivo : Bratislava – str.83, vypracovať str. 84  
3.4.2020 Dokončiť učivo o Bratislave  
7.4.2020 Opakovanie predchádzajúceho učiva  
104.2020 Veľkonočné prázdniny  

Nezabudnite doplniť  nové učivo do projektovej mapy SR.

Zadávanie úloh z matematiky, anglického jazyka, slovenského jazyka – na www.bezkriedy.sk Nájdete tam aj prírodovedu a vlastivedu.

Triedny kód : uwGP59x Triedne heslo : paradajka22