Školský vzdelávací program MŠ “ Hráme sa, aby sme vedeli „

Školský vzdelávací program MŠ si môžete stiehnuť a pozrieť v odkaze :

Inovovaný ŠkVP 2016 – MŠ