Prázdniny 2017/2018

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017.zvonec

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

  1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

5. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/18(okrem materských škôl)

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné 22. december 2017

(piatok)

23.december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné 1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné 16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

veľkonočné 28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné 29. jún 2018

(piatok)

2. júl 2018-

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

Pozn.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.