Prázdniny 2022/2023

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022.zvonec

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

2.  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

5. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/23(okrem materských škôl)

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022

(štvrtok)

28. október –

31. október 2022

2. november 2022

(streda)

vianočné 22. december 2022

(štvrtok)

23. december 2022

– 7. január 2023

9. január 2023

(pondelok)

jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2023(piatok) 20. február –

24. február 2023

27. február 2023 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,  Trenčiansky kraj 24. február 2023

( piatok)

27. február –

3. marec 2023

6. marec 2023

( pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj 3. marec 2023 (piatok) 6. marec –

10. marec 2023

13. marec 2023

(pondelok)

veľkonočné 5. apríl 2023

(streda)

6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023

(piatok)

1. júl –

31. august 2023

4. september 2023

(pondelok)

 

Pozn.

Prevádzku MŠ počas školských prázdnin zabezpečujeme v súlade s informatívnym materiálom “ Materská škola a školské prázdniny. “ Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.