Prázdniny 2019/2020

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019.zvonec

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

  1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

5. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/20(okrem materských škôl)

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019

(utorok)

30. október –

31.október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné 20. december 2019

(piatok)

23.december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné 31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné 21.február 2020

(piatok)

26.február-28.február 2020 2.marec 2020

(pondelok)

veľkonočné 8.apríl 2020

(streda)

9.apríl-14.apríl 2020 15. apríl 2020

(streda)

letné 30. jún 2020

(utorok)

1. júl 2018-

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

Pozn.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.