Prázdniny 2020/2021

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020.zvonec

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

2.  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

5. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/21(okrem materských škôl)

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020

(streda)

29. október –

30.október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné 22. december 2020

(utorok)

23.december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné 29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

jarné 12.február 2021

(piatok)

15.február-19.február 2021 22.február 2021

(pondelok)

veľkonočné 31.marec 2021
(streda)
1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021

(streda)

letné 30. jún 2021

(streda)

1. júl 2018-

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

 

Pozn.

Prevádzku MŠ počas školských prázdnin zabezpečujeme v súlade s informatívnym materiálom “ Materská škola a školské prázdniny. “ Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.