Prázdniny 2018/2019

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018.zvonec

Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

  1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

5. Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/18(okrem materských škôl)

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018

(utorok)

31. október –

2.november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné 21. december 2018

(piatok)

27.december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné 31. január2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné 1.marec 2019

(piatok)

4.marec-8.marec.2019  11.marec 2019

(pondelok)

veľkonočné 17.apríl 2019

(streda)

18.apríl-23.apríl 2019  24. apríl 2019

(streda)

letné 28. jún 2019

(piatok)

1. júl 2018-

31. august 2019

2. september 2018

(pondelok)

 

Pozn.

O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole .(Rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.) Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne.