ŠJ Lietavská Svinná

Vedúca ŠJ: Ing. Štaffenová Drahomíra (Po, Str, Pia)

Školská jedáleň:  t. č. 041/5688633 , 0910 694 109

Hlavná kuchárka: Sedliaková Helena

Pomocná kuchárka: Košová Daniela

V zariadení školského stravovania sa zabezpečuje zdravá výživa detí v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach. Výroba jedál v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť. Jedálny lístok je pripravovaný v súlade so zásadami zostavovania jedálnych lístkov a podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie. V jedálnom lístku nesmú chýbať šaláty z čerstvej zeleniny minimálne 2 x do týždňa, ovocie rovnako 2 x do týždňa a taktiež sme sa zapojili do projektu „Školské mlieko“, ktorý nám finančne pomáha zabezpečovať dostatočné množstvo mlieka a mliečnych výrobkov pre našich stravníkov.

Organizácia výdaja stravy

9:00 – výdaj desiaty pre MŠ

11:00 – výdaj stravy pre cudzích stravníkov (do vlastných obedárov)

11:30 –  výdaj stravy pre MŠ

12:20 – výdaj stravy pre ZŠ (1.etapa)

12:50 – výdaj stravy pre ZŠ (2 etapa)

14:30- výdaj olovrantu pre MŠ

Odhlasovanie stravy

MŠ- Deti odhlasovať vždy do 7:45 ráno v daný deň

ZŠ- Žiakov je potrebné odhlásiť deň vopred do 13:00. Pokiaľ ste svoje dieťa nestihli odhlásiť, môžete si pre obed prísť v čase od 11:00 do 13:30. Bude Vám vydaný do Vami prineseného obedára. Avšak len v prvý  deň choroby dieťaťa, keby ste nestihli obed odhlásiť. Inak sa strava poskytuje žiakom, ktorí sú na výchovno-vzdelávacom procese.

Prosíme o presné dodržiavanie týchto pokynov v rámci bezproblémového chodu prevádzky a predídeme  tak prípadným nezrovnalostiam!

Výška stravného

Naša školská jedáleň je od novembra 2011 zaradená do 3 finančného pásma nákladov na nákup potravín a úhradu za stravovanie. Výška stravného pre jednotlivé vekové kategórie na jedno jedlo je stanovená nasledovne:

MŠ                                        1,45 €

MŠ- hmotná núdza         0,19 €

ZŠ                                           1,15 €

Zamestnanci                      1,33 €

Cudzí stravníci                   2,96 € (strava 1,33 + réžia 1,63)

Platba stravného

Šeky na stravné sú vydávané vždy na mesiac dopredu, nakoľko dieťa musí mať zaplatenú stravu ešte predtým ako začne mesačné stravovacie obdobie (napr. február zaplatený do konca januára). Približne okolo 10. dňa v mesiaci sú šeky spracované a vydané a termín splatnosti máte do posledného dňa v mesiaci. V prípade opakovaného neakceptovania tohto pravidla budeme nútení dieťaťu neposkytnúť stravu.

Neodstravované (odhlásené!) obedy sa odrátavajú až v ďalšom mesiaci (napr. chýbanie v januári sa odráta v šeku na mesiac marec)

Platbu môžete uskutočniť dvomi spôsobmi :

  • Zaplatením šekovej poukážky na pošte
  • Internet bankingom

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 041/5688633