Krúžky

Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021

P.č. Krúžok Ročník Počet ž. Počet VP Vedúci Čas konania
1. Športoviny 1.-4. Mgr. E. Hrtánková
2. Výtvarný krúžok 1.-4. Mgr. M. Závodská
3. Turisticko – prírodovedný krúžok 1.-4. Mgr. V. Sivá
4. Malí kuchári 1.-4. Bc. J. Makuková
5. Tanečný krúžok 1.-4. Mgr. A. Majsniarová

Aktuálne – vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva krúžky nepracujú.

Okrem  týchto ZU pracuje na škole ZUŠ  – odbor tanečný, hra na gitaru a hra na klavír .

Tanečný odbor vedie p.uč. J. Baránková. ( aktuálne – nepracuje – rozhodnutie ministra)

Hra na gitaru – vedie p. uč. Peter Pipišák

Hra na klavír – vedie p.uč. Katarína Hoštáková