Krúžky

Záujmové útvary v školskom roku 2021/2022

P.č. Krúžok Ročník Počet ž. Počet VP Vedúci Čas konania
1. HAM a MŇAM 1 2.-4. Mgr. E. Hrtánková Pondelok

14:00 -16.00

2. HAM a MŇAM 2 2.-4. Jana Makuková Pondelok

14:00 -16.00

3. Športoviny 2.-4. 14 Mgr. A. Majsniarová Streda

14:00 – 16:00

4. Výtvarníček 2.-4. Mgr. M. Závodská Utorok

14:00 – 16:00

Krúžky pracujú od 1.10.2021.

Okrem  týchto ZU pracuje na škole ZUŠ  –  hra na gitaru a hra na klavír .

Hra na gitaru – vedie p. uč. Michal Bezúch

Hra na klavír – vedie p.uč. Katarína Hoštáková