Materská škola Lietavská Svinná – história, súčasnosť, profil

Z histórie MŠ

Brána materskej školy v Lietavskej Svinnej sa po prvý krát otvorila 4.septembra 1972.

Materskú školu prestavali z bývalej základnej školy rekonštrukciou budovy. Dnes v tejto budove sídli Obecný úrad.  Materská škola bola v roku 1984 presťahovaná do budovy základnej školy, do priestorov učiteľského bytu. V roku 1997 bolo potrebné otvoriť ďalšiu triedu. Táto bola otvorená v budove požiarnej zbrojnice v obci. Pôvodne sme priestory žiadali na jeden rok, no používali sme ich 7 rokov. Od 1.9.2004 patrí materská škola k Základnej škole Lietavská Svinná a spolu s materskou školou Babkov a základnou školou tvoria právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov.

Súčasnosť MŠ

V súčasnosti  je MŠ umiestnená na prízemí budovy ZŠ s MŠ Lietavská Svinná. Má dve triedy – triedu Lienok – troj – štvorročné deti a triedu Motýlikov  – predškoláci. V obidvoch triedach je v tomto školskom roku 37 detí. Vedú ich štyri pani učiteľky. Pracujú podľa  školského vzdelávacieho programu, ktorý si spoločne vytvorili. 

Materská škola  je zameraná na regionálnu výchovu a enviromentálnu výchovu.