Naše úspechy

O tom, že máme talentované a šikovné deti hovoria aj úspechy v súťažiach do ktorých sa zapájame. V posledných dvoch školských rokoch sme boli úspešní v Pytágoriáde . V minulom školskom roku sa do okresného kola prebojovali : Ján Krč – 3. ročník, Anna Barčiaková, Sofia Tomaščíková, Nina Tomaščíková – 4. ročník. V okresnom kole Anička Barčiaková obsadila 11.-14. miesto, Nina Tomaščíková 28.-37. miesto a Sofia Tomaščíková 45.-56. miesto.   Časopis Družinárik, ktorý tvoria žiaci pod vedením pani vychovávateľky Paraíkovej získal tretie miesto v celoslovenskej súťaži Pro Slavis. Žiak Jurko Barčiak získal čestné uznanie v súťaži Slávik Slovenska. Naša bývalá žiačka Simonka Feiková v minulom školskom roku Hviezdoslavom Kubín obsadila prvé miesto a postúpila do krajského kola – Vajanského Martin . Vo výtvarnej súťaži vypísanej HZ Žilina na tému Hasiči Simona Feiková obsadila vo svojej kategórii I. miesto a postúpila do celoslovenského kola. V projekte eTwining boli úspešné dva vytvorené projekty: žiaci II. Triedy pod vedením pani učiteľky Sivej, v spolupráci so Základní školou Kňežice, okr. Nymburk vytvorili projekt : Vitaj v mojej obci, v ktorom kamarátom z ČR predstavili našu obec a región, žiaci III. triedy pod vedením pani učiteľky Hrtánkovej spolupracovali so ZŠ s MŠ Ostrava – Zábřeh na projekte : Život v našom lese.