Všetky príspevky Ada Majsniarova

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne od 28.10.2021 do 29.10.2021.

Posledným školským dňom je streda 27.10.2021 a do školy opäť nastupujeme 2.11.2021. ( 1. 11. – štátny sviatok. )

Upozorňujeme rodičov oboch MŠ, že v tomto čase budú zatvorené aj MŠ.

Svetový deň stromov

Dvadsiaty október je svetovým dňom stromov.

Tento významný deň pre nás všetkých sme si pripomenuli 22.10. Pani učiteľka Hrtánková pripravila pre všetkých žiakov aktivitu, ktorá preverila naše čitateľské, ale aj prírodovedné vedomosti. A najmä všetkých vyskúšala, ako poznajú stromy, kríky a zeleň v našom blízkom okolí.

Veľmi nás potešilo, že všetky družstvá splnili zadané úlohy a vyplnili súťažný hárok. ( viď foto)

Viac foto : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336963294900011&set=pcb.336963828233291

Blahoželáme !!!

Súťažné hárky.

Z rozprávky do rozprávky

V rámci školského projektu boja proti obezite pod názvom : Chceme hravé a zdravé deti sa uskutočnila športovo- súťažná aktivita : Z rozprávky do rozprávky.

Žiaci súťažili v piatich disciplínach : 1. Lomidrevo, 2. Let na metle, 3. Čarostrelec, 4. Nakŕm draka , 5. Čarovné topánky.

Vyhrať mohol len ten, kto zdolal všetky disciplíny a to bolo veľmi ťažké.

Ale po predsa len sa našli dve šikovnice, ktoré to dokázali : Julianka Ďuriaková a Kristínka Jakubská.

Blahoželáme!!! Už dvakrát sa v tejto aktivite nenašiel víťaz.

FOTO : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336947788234895&set=pcb.336947844901556

Baby, ste super !

Záložka do škôl spája školy

V mesiaci október vždy pripravujeme záložky pre kamarátov z inej školy. tento rok už prebieha 12. ročník tohto úžasného projektu. Zatiaľ sme nevynechali ani jeden ročník. Tento rok vyrábame záložky a robíme aktivity na tému : Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

Záložky budeme posielať na Slovensko do Prešovského kraja kamarátom zo ZŠ Vyšné Hágy.

Príprava už vrcholí. A my sa tešíme na záložky do kamarátov.

Školský maratón 2021

8.9. žiaci odbehli školský maratón. Maratón má už niekoľko ročnú tradíciu.

Tento školský rok spoločne odbehli 91 640 metrov.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím výborným behom prispeli k tomuto spoločnému výkonu.

Najlepší bežci : 1. miesto Enzo Šplha – 8 816 m

2. miesto Vanesa Kasmanová – 7 076 m

3. miesto Tamara Rybárová – 6 844 m

Najlepší bežci tried : 2. ročník : Alexandra Chodelková – 3 944m

3. ročník : Matúš Barčiak – 6 728 m

4. ročník : Enzo Šplha – 8 816 m

Blahoželáme ! Viac foto na : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336929758236698&set=pcb.336930174903323

SUPER BEŽCI

Oznam

Zajtra 23.9. o 16:00 sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky. Prosíme o dodržanie všetkých aktuálnych epid. pravidiel. Ďakujeme

Zároveň sa ospravedlňujeme za neaktuálnu web stránku. Budeme postupne aktualizovať len základné veci. Pracujeme na novej v aplikácii edupage.

Nástup detí do MŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že prevádzka materských škôl začína 2.9.2021 od 6:30 do 16:30. Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. Do priestorov materskej školy vstupujú rodičia v rúšku. Prosíme rodičov , aby sa v priestoroch MŠ nezdržiavali. (len nevyhnutný čas na obutie, príp. prezlečenie dieťaťa. Väčšie deti tieto činnosti zvládnu samé.) Upozorňujeme rodičov na povinnosť odovzdať dieťa pani učiteľke osobne.

Potrebné dokumenty ( COVID 19) boli zverejnené v predchádzajúcich príspevkoch. ( Sme v zelenej farbe semafóru. ) Ostatné Vám pani učiteľky pripravia do skrinky, prípadne dajú pri nástupe.

Upozornenie pre rodičov : deti si prinesú pyžamo, prezuvky ( prosíme pevnú obuv – papuče, sandále s remienkom) , veci na prezlečenie – spodné prádlo, tričko, tepláky – pri prípadnej „nehode“a fľašu na pitie. Ďakujeme za pochopenie.

Nástup žiakov do ZŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hodine ( podľa počasia pred budovou školy, alebo v budove ) .  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00. Rodičia do budovy školy nevstupujú.

Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. Do priestorov školy vstupujú žiaci v rúšku.

Potrebné tlačivá už boli zverejnené.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2021.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od piatku 03. 09. 2020. ŠKD bude v prevádzke od 03.09. 2021.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov, alebo svojej pani vychovávateľky.