Všetky príspevky Ada Majsniarova

Aktuálne

Milí rodičia,

vzhľadom k momentálnej situácii opäť došlo k zmenám.

Našej školičky sa zatiaľ tieto zmeny nedotýkajú. Fungujeme naďalej prezenčne. Držme si palce, aby to tak bolo aj ďalej.

Jediná zmena pre nás : prázdniny – viď rozhodnutie ministra školstva v odkaze : Rozhodnutie

Prázdniny teda budú 30.10 , 2. 11., 6. 11. a 9.11.

V priebehu tohto týždňa t.j. 26.-29.10.2020 budeme zisťovať a skúšať možnosti komunikácie pri dištančnom vzdelávaní ( pevne verím, že budeme všetci OK a budeme môcť ďalej pokračovať prezenčne) Chceme sa len pripraviť. Preto Vás chcem poprosiť o spoluprácu. Ďakujem.

Riaditeľka školy

Týždeň čistoty

V týždni 12.10. – 16.10. 2020 prebiehal týždeň čistoty. Boj medzi triedami v udržiavaní poriadku je vždy veľmi napínavý. Tak rovno poukladané a poupratované topánky v šatni snáď nemajú ani vojaci. 🙂

Výsledky : 1. miesto : 2. ročník ( 71 bodov )

2. miesto : 4. ročník ( 69 bodov )

3. miesto : 3. ročník ( 65 bodov )

4. miesto : 1. ročník ( 60 bodov )

Blahoželáme !!!!

Hovorme o jedle

V tomto školskom roku sa uskutočnil už VIII. ročník projektu Hovorme o jedle. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojili najmä naši prváci s pani učiteľkou Závodskou. Pani učiteľka spracovala priebeh aktivít do powerpointovej prezentácie a súčasne poslala najkrajšiu výtvarnú prácu do súťaže. Držme im palce, aby získali ocenenie. Aj ostatní žiaci sa zapojili. Výtvarnými prácami v ŠvP.

Prezentáciu Vám pošleme na Bez kriedy. V prílohe aspoň zopár foto prác.

Spoločná práca prváčikov
Výstavka prác, ktoré žiaci vytvorili v ŠvP. ( Autor práce na foto : Adelka Masná ( III. trieda. )

Projekt: Záložka do knihy spája školy

V tomto roku prebieha už 11. ročník projektu Záložka do knihy spája školy pod názvom :  Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze

Zapojili sme sa aj tento školský rok. Ako partnerskú školu sme dostali : Základní školu Doubravice nad Svitavou . Teší nás, že máme opäť za partnerov kamarátov z ČR. Záložky sme už pripravili, ale medzi tým nám písala pani riaditeľka, že pre opatrenia ( majú zatvorenú školu ) nemôžeme dodržať termín výmeny záložiek. Nevadí.

Najdôležitejšie je, aby kamaráti v Doubravicích boli všetci zdraví. Napíšeme si a záložky si vymeníme hneď , ako budeme všetci OK. Dúfajme, že to bude čoskoro.

Záložky sú krásne. Deti ich pripravovali s láskou s pani vychovávateľkami. Dúfame, že kamaráti v Doubravicích budú mať radosť.

Informácie – žiaci , ktorí sa nezúčastnia ŠvP

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia ŠvP ( Penzión Jánošík, Ždiar ) sa budú učiť v dvoch skupinách : I. skupina : I. + IV. ročník ( tak ako v ŠKD)

II. skupina : II. + III. ročník ( tak ako v ŠKD)

Poobede budú žiaci v ŠKD opäť v rovnakej skupine. ŠKD pracuje rovnako, t.j. do 16:30 a pani vychovávateľky a učiteľky budú odvádzať deti k autobusu.

Rozvrhy hodín sú upravené pre spojené skupiny :

Rozvrh hodín – I. skupina

Rozvrh hodín – II. skupina

Škola v prírode – aktuálne

Rozhodnutie RUVZ v Poprade je stále v platnosti – teda ŠvP by sa mala konať v stanovenom termíne 28.9. – 2.10. 2020 v Penzióne Jánošík Ždiar. Sme v pravidelnom kontakte s pracovníčkou RUVZ a situáciu sledujeme. Zajtra t.j. 18.9. Vám žiaci, ktorí sa prihlásili už prinesú všetky informácie v písomnej podobe, tlačivá na vyplnenie a zoznam vecí, ktoré treba mať v ŠvP. V prípade otázok kontaktujte pani učiteľku Hrtánkovú – poverenú vedúcu ŠvP, alebo Majsniarovú.

Ostatné informácie – t.j. aj rozpis vyučovania a činnosti ŠKD pre žiakov , ktorí zostávajú v škole a učia sa, zverejníme na budúci týždeň.

Aktualizované opatrenia (16.9.)

Upozorňujeme rodičov na aktualizáciu opatrení v organizácii výchovy a vzdelávania v ZŠ. Nájdete ich na stránke : https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Dôležité a nové pre zákonných zástupcov :

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni ( vrátane víkendov a sviatkov) vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( tlačivo )

Pri prerušení viac ako 5 pracovných ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Upozornenie pre návštevníkov ZŠ :

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a Vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti ( tlačivo) . Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb zabezpečujúcim chod školy.

Tlačivá nájdete aj vo vestibule školy.

Triedne ZRPŠ – účasť nutná !

Triedne schôdzky rodičov sa uskutočnia dňa 11.9.2020 ( piatok ) o 16:00.

Vzhľadom na momentálnu situáciu a opatrenia nemôžeme organizovať plenárne ZRŠ, preto budú len triedne ZRŠ v jednotlivých triedach. Prosíme o Vašu účasť.

Z programu :

  • školský poriadok
  • školský vzdelávací program
  • prihlasovacie údaje, registrácia a práca na portáli Bez kriedy v čase bežného vyučovania, ale aj v čase možného dištančného vzdelávania
  • škola v prírode : Penzión Jánošík, Ždiar v čase od 28.9. – 2.10.2020
  • bežný chod ZŠ a ŠKD, plány práce….

Tešíme sa na Vás.