Všetky príspevky Ada Majsniarova

Prevádzka MŠ počas prázdnin

Počas polročných prázdnin 3.2.2020 sú materské školy v prevádzke.
Prevádzka počas jarných prázdnin : 24. 2. – 28.2. 2020 bude podľa záujmu rodičov – počtu zapísaných detí.
Zapisovanie detí v jednotlivých MŠ bude prebiehať od 14.1. do 24. 1. 2020. Prosíme o dodržanie termínov.
Po stanovenom termíne už deti nebudeme zapisovať!
Riaditeľka školy podľa počtu zapísaných deti rozhodne, ako budú MŠ v prevádzke. ( podľa platného VZN)

OZNAM – ponuka práce

Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov , Lietavská Svinná 105, 013 11 Lietavská Svinná –Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľku MŠ do MŠ v Lietavskej Svinnej na zástup počas PN.
Nástup: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – príloha č.1 do 31. 12. 2019, od 01. 01. 2020 príloha č. 4.
Kontakt :  e-mail: zsls@azet.sk, alebo ada.majsniarova@gmail.com,  telefonický kontakt: 0910 951 380

Vianočné prázdniny

Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami je 20. december 2019 ( piatok ) Termín prázdnin : 23. december 2019 – 7. január 2020 .
Začiatok vyučovania v ZŠ po prázdninách : 8. január 2020( streda )
Upozornenie pre rodičov detí MŠ : po dohode so zriaďovateľom, MŠ budú v prevádzke už od 7.1. 2020 (utorok)
Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov Vám želá krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Vianočná besiedka v ZŠ

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku – posedenie pri stromčeku žiakov základnej školy.
Kedy? 20. 12. 2019 ( piatok) o 10:00
Kde ? V budove ZŠ – v školskej jedálni
Vstupné ? Veľký úsmev na tvári, láska v srdci a predvianočná nálada.

Tešíme sa !!!

Mikuláš v škole

Dňa 6. decembra prišla do našej školy vzácna návšteva. Sv. Mikuláš so sprievodom – anjelikom a čertiskom. Napätie a očakávania boli veľké. Všetko dobre dopadlo. Čert si nikoho nevzal do vreca, anjelik všetkých ochránil a Mikuláš rozdal všetkým sladké balíčky.

Prváci si to užili.
Druháci prekvapili pripraveným programom.
Tretiaci to už poznajú, ale tešili sa aj tak
Štvrtáci prekvapili aj výtvarnými prácami na tabuli.

Viac foto na . https://www.facebook.com/pg/zsls.sk/posts/?ref=page_internal

Poďakovanie

Veľká vďaka patrí maminám z výboru, ktoré venovali advetnú nedeľu práci na vianočných trhoch. Boli úžasné… Najmä ďakujeme pani Hvorečnej, Singerovej, Benkovej, Strnadovej, Veľasovej, Zavadzanovej, Šplhovej a mnohým ďalším za skvelý nápad a organizáciu.
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispeli výrobkami. Krásnymi vecičkami, ktoré určite potešili nie len oko, ale aj srdce. Boli vyrobené s láskou k naším deťom.
Ďakujeme tiež pánovi starostovi a pani Soničke za spoluprácu.
Tešíme sa o rok.

Vôňa medu
Vôňa sladkých medovníčkov
Príprava v knižnici

Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

5.12. ( štvrtok) žiaci ZŠ navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Rozdelili sa na dve skupiny : prváci a druháci boli prijatí za nových čitateľov – pasovanie, tretiaci a štvrtáci besedovali o knihe Chlapci z mesta sa (ne)vedia biť. Po besede si žiaci prezreli priestory detského oddelenia knižnice. Akciu zorganizovala pani učiteľka Hrtánková – školská knihovníčka.

Prekvapenia v policiach
Krásne prostredie na čítanie
Veľký záujem o knihy