Archív kategorií: Aktuality

Organizácia vyučovania a prevádzka zariadení ZŠ s MŠ od 11.1.2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v ZŠ a MŠ v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR nasledovne :

Základná škola

1.  Od 11. 1.  do 18.1. 2020 ( predbežne) prechádzajú žiaci 1. až 4. ročníka na dištančné vzdelávanie z domu.

2. Rodičom, podľa potreby bude vyplácaná pandemická OČR.

3. O rozsahu výučby, rozvrhu hodín počas dištančnej výučby Vás budeme informovať po zasadnutí  pedagogickej rady. Používať budeme portál Bez kriedy. Ďalšie možnosti komunikácie po dohode.

4. ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.

Materské školy

1.  Od 11. 1.  do 18.1. 2020 prezenčne pre rodičov z kritickej infraštruktúry .  Prosíme rodičov, vzhľadom na momentálny stav a možné ohrozenia, aby naozaj zvážili potrebu umiestniť dieťa do škôlky.

2. Rodičom, podľa potreby bude vyplácaná pandemická OČR

3. Po dohode so zriaďovateľom budú pani učiteľky – triedne v dňoch 6.1. – 7.1. zisťovať cestou facebookových stránok a telefonicky počty detí, ktoré by do škôlky v tomto týždni nastúpili. Poprosím rodičov, kontaktujte pani učiteľky.

4. Po zistení počtu a konzultácii so zriaďovateľom rozhodneme o prevádzke MŠ- najneskôr 7.1. večer.  Z ekonomických dôvodov nemôžeme prevádzkovať MŠ a ŠJ pri veľmi nízkom počte detí.

Nie sú to pozitívne správy, ale treba veriť, že sa situáci zlepší.

V prílohe – tabuľka ďalšieho fungovania – bude sa meniť podľa aktuálneho stavu.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na tel.č. : 0910 951 380

                                                                                      Riaditeľka školy

Čo si popriať…

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy a škôlok,

Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lásku v našich životoch tak často, ako je to len možné. Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov mnohými požehnaniami.

pre žiakov a deti :

Ježiško zazvonil zvončekom,
nadelil darčeky pod stromčekom.
Všetci dostali to, čo si priali,
na oplátku mu zamávali do diali.
Deti šťastím žiarili,
Ježiška tým potešili.
S hračkami sa išli ihneď hrať,
no a večer potom šli už len spať.

a do Nového roku :

Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí. Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.

A najmä veľa zdravia, aby sme sa v našej školičke a škôlkach 11.januára 2021 stretli všetci zdraví a oddýchnutí.

Vianočné prázdniny – ZŠ,MŠ

Vianočné prázdniny v našej základnej škole a v materských školách budú prebiehať nasledovne :

Základná škola :

od 19.12.2020 do 10.1.2021 , návrat do školy 11. januára 2021 . Návrat podmienený manuálom ministerstva :

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

Materské školy :

po zisťovaní záujmu o dochádzku do MŠ ( záujem v MŠ Lietavská Svinná -7 detí , v MŠ Babkov : 0) a po dohode so zriaďovateľov sa prerušuje prevádzka MŠ :

od 19.12.2020 do 10.1.2021 , návrat do škôlky 11. januára 2021 . Návrat podmienený manuálom ministerstva :

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

od 19.12.2020 do 10.1.2021 , návrat do školy 11. januára 2021 . Návrat podmienený manuálom ministerstva :

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

Prevádzka počas vianočných prázdnin – oznam

Rozhodnutie ministra z 11. 12. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
  2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
  3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

V našich MŠ rozhodnutím zriaďovateľa bude v prevádzke jedna trieda v MŠ Lietavská Svinná s počtom detí max. 21 a min. 15 v dňoch 21.-22.12. 2020 a 7. – 8. 1. 2021.  

 Trieda je otvorená  pre deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii, t.j. zdravotníci, policajti, vojaci, predavači a predavačky v otvorených prevádzkach a pod.

Prosíme rodičov, ktorí škôlku potrebujú, aby záväzne prihlásili svoje deti – zapísali (do priloženého zoznamu vo svojej MŠ (aj MŠ Babkov)  do 17.12. o 7:45. ( Prosíme dodržať termín – zabezpečenie stravy. )

Ďakujeme.

                                                                                                                      Riaditeľka školy

Mikuláš

Tohtoročný Mikuláš bol trošku smutnejší, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.

Deti ho vyzerali už od rána. Nakoniec sme sa ale dozvedeli z Mikulášskeho predstavenia, ktoré nám zahrali herci Mestského divadla v Žiline  prostredníctvom youtube kanálu, že mu ochoreli soby. A tak sme spoločne s veveričkou Frederikou, Macom Lacom a Yeti Jonatánom uvarili pre soby čarovný nápoj podľa špeciálneho receptu a Mikuláš nás pozdravil z obrazovky. Aj napriek tejto drobnej nehode nechal pre deti balíčky pod stromčekom.

Ďakujeme !!! A snáď o rok dorazí osobne. 🙂

FOTO na : https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/pcb.3692520527477366/3692518870810865