Medzinárodný deň detí a Deň sv. Floriána

Aj tento rok patrí veľké ďakujem hasičom z Lietavskej Svinnej a Babkova za prekvapenia, ktoré pripravili pre deti MŠ a žiakov ZŠ.V areáli ZŠ s MŠ Lietavská Svinná si tento úžasný deň užili všetky deti ( aj z MŠ Babkov) . Zasúťažili si, povozili na koníkoch, pochutili si na cukrovej vate a dostali balíčky plné sladkostí. Víťazi súťaže boli odmenení diplomom, medailou a balíčkom pomôcok. Škôlkári súťažili bez odmien, ale odmenou im boli nové krásne hračky do piesku, lopty a pomôcky. Aj touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli či finančne, alebo materiálne. A najmä ďakujeme dobrovoľným hasičom za ochotu, organizáciu a dobré srdce, s ktorým túto akciu pripravili. Bol to už 38. ročník. Tešíme sa na 39.

FOTO : https://www.facebook.com/zsls.sk/photos/a.1865052490224188.1073741847.1381127598616682/1865053453557425/?type=3&theater