Exkurzia – Dom spomienok

V rámci hodiny vlastivedy žiaci 4. ročníka s pani učiteĺkou Bayerovou navštívi Dom spomienok v Lietavskej Svinnej, aby sa dozvedeli niečo zaujímavé z histórie obce a ľudí , ktorí v nej žili. Tiež sa naučili niečo o zvykoch, ktoré v obci boli. Ďakujeme pani Soničke Jamečnej za krásne rozprávanie a ukážky.