Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 31.1.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v I. kategórii – ročníky 2.-4. v prednese poézie a prózy.
Výsledky : Poézia : 1. miesto : Andrej Veľas
2. miesto: Sára Benková
3. miesto: Tomáš Sedliak
Kristína Jakubská

Próza: 1. miesto : Ema Singerová
2. miesto: Vanesa Kasmanová
3. miesto: Marek Barčiak

Všetci súťažiaci
Poézia
Próza