Najlepší čitateľ školy

Počas celého školského roka prebiehala súťaž Najlepší čitateľ školy. Súťaž vyhlásila a organizovala pani učiteľka Evka Hrtánková -vedúca školskej knižnice.

Najlepší čitatelia – foto . 1. miesto : Sára Benková

Blahoželáme !