Triedne ZRPŠ – účasť nutná !

Triedne schôdzky rodičov sa uskutočnia dňa 11.9.2020 ( piatok ) o 16:00.

Vzhľadom na momentálnu situáciu a opatrenia nemôžeme organizovať plenárne ZRŠ, preto budú len triedne ZRŠ v jednotlivých triedach. Prosíme o Vašu účasť.

Z programu :

  • školský poriadok
  • školský vzdelávací program
  • prihlasovacie údaje, registrácia a práca na portáli Bez kriedy v čase bežného vyučovania, ale aj v čase možného dištančného vzdelávania
  • škola v prírode : Penzión Jánošík, Ždiar v čase od 28.9. – 2.10.2020
  • bežný chod ZŠ a ŠKD, plány práce….

Tešíme sa na Vás.