Hvizdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 16.4. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – ketegória 2.-4. ročník.

Výsledky : poézia : 1. miesto Julianka Ďuriaková – III. trieda

2. miesto Tomáško Sedliak – IV. trieda

3. miesto Adelka Masná – III. trieda

próza : 1. miesto Emka Singerová – IV.trieda

2. miesto Vaneska Kasmanová – III. trieda

3. miesto Paťko Kubica – II. tireda

Blahoželáme!