Nástup žiakov do ZŠ

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Lietavská Svinná – Babkov oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hodine ( podľa počasia pred budovou školy, alebo v budove ) .  Príchod žiakov je od 7:30 do 8:00. Rodičia do budovy školy nevstupujú.

Pred vstupom opäť bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, dezinfekcia. Do priestorov školy vstupujú žiaci v rúšku.

Potrebné tlačivá už boli zverejnené.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2021.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od piatku 03. 09. 2020. ŠKD bude v prevádzke od 03.09. 2021.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov, alebo svojej pani vychovávateľky.