Svetový deň stromov

Dvadsiaty október je svetovým dňom stromov.

Tento významný deň pre nás všetkých sme si pripomenuli 22.10. Pani učiteľka Hrtánková pripravila pre všetkých žiakov aktivitu, ktorá preverila naše čitateľské, ale aj prírodovedné vedomosti. A najmä všetkých vyskúšala, ako poznajú stromy, kríky a zeleň v našom blízkom okolí.

Veľmi nás potešilo, že všetky družstvá splnili zadané úlohy a vyplnili súťažný hárok. ( viď foto)

Viac foto : https://www.facebook.com/photo/?fbid=336963294900011&set=pcb.336963828233291

Blahoželáme !!!

Súťažné hárky.