Záložka do škôl spája školy

V mesiaci október vždy pripravujeme záložky pre kamarátov z inej školy. tento rok už prebieha 12. ročník tohto úžasného projektu. Zatiaľ sme nevynechali ani jeden ročník. Tento rok vyrábame záložky a robíme aktivity na tému : Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

Záložky budeme posielať na Slovensko do Prešovského kraja kamarátom zo ZŠ Vyšné Hágy.

Príprava už vrcholí. A my sa tešíme na záložky do kamarátov.