AG testy- vydávanie, preberanie

Rýchly oznam.
AG testy nám už boli pridelené a máme ich už v škole.
Tentokrát balíčky po 5 ks testov.
Opäť by si ich mal prebrať rodič a podpísať preberací protokol.
Môžete sa zastaviť zajtra, t.j. 14.1. od 11:30 do 17:00. Ak nemôžete zajtra, dohodneme si iný termín, alebo nájdeme iný spôsob prevzatia.
Ďakujem. RŠ