Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID -19 a mimoriadnej situácie

Dávame do pozornosti usmernenie ministerstva školstva, ktoré bolo zverejnené včera 10.5.2022 :

Usmernenie – celé znenie – usmernenie je umiestnené v odkaze. Stačí kliknúť.

V skratke ( pre nás ) :

  • Školský semafór je pozastavený
  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa opäť vypisuje. Vypisuje sa, keď pri nástupe do školy, resp. zariadenia ak dieťa preruší dochádzku na 3 a viac dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Tlačivo nájdete v časti tlačivá na stiahnutie, školáci môžu poslať aj cez edupage – nemusíte vypisovať, len naklikáte.
  • Ospravedlnenie neprítomnosti : -rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní . Pri absencii viac ako 5 (žiak)/ 7 ( predškolák) sa vyžaduje Potvrdenie od lekára. U detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním sa potvrdenie nepredkladá.
  • Ranný filter : – v MŠ povinný , – v ZŠ – podľa situácie. Deti, u ktorých by boli zistené príznaky budú umiestnené v izolačnej miestnosti a rodič bude telefonicky informovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

Ostatné dôležité informácie – o izolácii, zátvore a pod. nájdete v dokumente ministerstva.